หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยและระดมความเห็นสำหรับเทคโนโลยี BECCS สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคเหนือ
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยและระดมความเห็นสำหรับเทคโนโลยี BECCS สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคเหนือ
11 เม.ย. 2567
0

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการการพัฒนารูปแบบการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Bio-energy with Carbon Capture and Storage: BECCS) ในประเทศไทย เพื่อแนะนำโครงการวิจัย และระดมความเห็น สำหรับเทคโนโลยี BECCS สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเชียงกรีลา จ.เชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ https://www.nstda.or.th/r/cRHi7

สอบถามคุณอุมาพร โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4288, 4258 และ คุณอรอุมา โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4377

 

 

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยและระดมความเห็นสำหรับเทคโนโลยี BECCS สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคเหนือ