หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ
29 ก.พ. 2567
0
🎯สวทช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศสู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2024) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
👍คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
✅เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท หรือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อทีม
✅มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่เกิน 3 คน และมีสถาบันการศึกษาสังกัด
✅โครงการที่สามารถเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Technology) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
✅มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำเสนอและสื่อสารได้ดี
.
✳️ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลใบสมัคร (Entry Form) เป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ word (คลิก) และ pdf (คลิก) รวมทั้งวิดีทัศน์นำเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี) ได้ที่ SIC_Thailand@nstda.or.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือ สอบถามโทร. 0 2564 6900 ต่อ 72093, 2345
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ