หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครนักเรียนระดับ ม.ต้นที่สนใจเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในค่ายเยาวชน “The APCG2024 Youth Summit” ณ ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครนักเรียนระดับ ม.ต้นที่สนใจเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในค่ายเยาวชน “The APCG2024 Youth Summit” ณ ประเทศญี่ปุ่น
1 เม.ย. 2567
0

โอกาสดี ไม่ได้มีมาบ่อย ✈️✈️✈️
บินลัดฟ้าไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ร่วมกับเยาวชนในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยได้รับโควต้ามาเพียง 8 คนเท่านั้นค่ะ

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในค่ายเยาวชน “The APCG2024 Youth Summit” ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 15-21 สิงหาคม 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2567 (หรือปิดรับเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

ผู้สนใจโปรด Scan QR Code เพื่ออ่านกำหนดการและสมัครเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 13 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

สอบถามได้ที่คุณอรมนต์ ศันติวิชยะ ประดิษฐ์ผล (โบ)

☎️ 025647000 ต่อ 1430, 0816204201

📩 oramon.san@nstda.or.th

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครนักเรียนระดับ ม.ต้นที่สนใจเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในค่ายเยาวชน “The APCG2024 Youth Summit” ณ ประเทศญี่ปุ่น
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ