หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” แบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity
สวทช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” แบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity
28 มิ.ย. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity ในหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันของแต่ละสถาบัน เพื่อวางกลไกการป้องกันการประพฤติมิชอบทางการวิจัยของประชาคมวิจัยให้กับประเทศ และทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

วันเวลา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมเสวนา ดังนี้

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมทาง online ได้ที่ : https://forms.gle/uwp4iEvnuG87ShXf9

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.

โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)

E-mail : ori@nstda.or.th

 

แชร์หน้านี้: