หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ลงทะเบียนฟรี ! กับสัมมนาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 AI & Big Data for Industrial 4.0
ลงทะเบียนฟรี ! กับสัมมนาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 AI & Big Data for Industrial 4.0
24 เม.ย. 2566
0

ใครไม่อยากตกเทรนด์ AI และ Big Data ต้องไม่พลาดสัมมนานี้

📢 ลงทะเบียนฟรี ! กับสัมมนาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0
AI & Big Data for Industrial 4.0

ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจตลาดเทคโนโลยี AI & Big Data ในปัจจุบัน โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data รวมถึงช่องทางการเพิ่มโอกาสและคำแนะนำการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจดิจิทัลด้วยข้อมูลที่ท่านมี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี AI & Big Data

ผ่านการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช //สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย// วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์//ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์// ประธานสมาคมหอการค้าปทุมธานี// และทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด

🗓️วันที่ 10 พฤษภาคม 66 เวลา 13:00-16:00
📌ห้อง MR219 ไบเทค บางนา
☑️ลงทะเบียน https://forms.gle/TtMC5GAmPAR8Z78F9
กิจกรรมดี ๆ ที่จะทำให้คุณได้รับโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 – 564-7000 ต่อ 5397

📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ พันธมิตรธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม

🔬 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 customerrelation@sciencepark.or.th
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ลงทะเบียนฟรี ! กับสัมมนาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 AI & Big Data for Industrial 4.0
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ