หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับโรงพยาบาล เพื่อจัดตั้งสถานพยาบาล ใน สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569
เปิดรับโรงพยาบาล เพื่อจัดตั้งสถานพยาบาล ใน สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569
10 ก.ค. 2567
0
✨💡สิทธิพิเศษและบริการ ที่ สวทช. มอบให้ ดังนี้✨
🔑สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
🔑สนับสนุนพื้นที่การให้บริการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
🔑บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพื้นที่
.
🗓ระยะเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปารดา หมอนสอาด
📧 E-mail : parada@nstda.or.th 025647000 ต่อ 71119
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับโรงพยาบาล เพื่อจัดตั้งสถานพยาบาล ใน สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ