หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัครผู้รับประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. ประจำปี 2568
เปิดรับสมัครผู้รับประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. ประจำปี 2568
10 ก.ค. 2567
0
✨💡โดยผู้ที่จะร่วมคัดเลือกต้องคุณสมบัติดังนี้ ✨
🔑เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
🔑มีทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท โดยมีสำนักงานอยู่ใประเทศไทยและประกอบการมีแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทั้งนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ประกอบการเป็นธุรกิจประกันชีวิตและหรือประกันสุขภาพตรงกับความต้องการของบริษัทในการเข้าเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
🔑มีประสบการณ์ให้บริการกับหน่วยงาน/องค์กร ที่มีจำนวนพนักงานไม่น้อยกว่า สวทช.
🔑มีทีมงานบริการแบบ One stop service ให้บริการ มี Hotline ที่พนักงานติดต่อได้
🔑มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง
🔑สามารถให้บริการได้ครอบคลุมในเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุในแผนความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง
🔑มีข้อกําหนดหรือนโยบายในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า (แสดงข้อมูลอ้างอิง)
.
🗓ระยะเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพรรณธิภา ขยัน
📧 E-mail : phantipa@nstda.or.th 025647000 ต่อ 71116
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัครผู้รับประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. ประจำปี 2568
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ