หน้าแรก คลังความรู้ งานวิจัยแนวหน้าปี 2013 : 100 หัวข้อวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัยแนวหน้าปี 2013 : 100 หัวข้อวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 ต.ค. 2563
0
ดัชนีวรรณกรรม
สารสนเทศวิเคราะห์

บริษัท Thomson Reuter ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง Research Fronts 2013 : 100 Top-Ranked Specialties in the Science and Social Sciences เมื่อเดือนเมษายน 2013 ความยาว 32 หน้า  ที่เว็บไซต์ของบริษัท Thomson Reuters เป็นการสรุปภาพรวมของหัวข้อวิจัยที่โดดเด่น 10 สาขาวิชาหลัก ระดับโลก แตกเป็นสาขาย่อย 100 หัวข้อวิจัย

บทนำ

รายงานนี้เป็นการนำเสนอภูมิทัศน์ (landscape) ของหัวข้องานวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปี 2013  ที่มีการแผ่กิ่งก้านสาขา เพื่อทำการตรวจสอบหาหัวข้องานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging) และเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์ที่ต้องการตรวจสอบ สนับสนุน  บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีข้อจำกัดในทรัพยากรด้านต่างๆ  Thomson Reuters ได้ทำการตรวจสอบหาบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลก (World’s most significant scientific literature) ใน 10 สาขาวิชา ผลลัพธ์จากการศึกษานี้ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างนักวิทยาศาสตร์อีกด้วย

วิธีการ

ใช้แหล่งข้อมูลชุด Essential Science Indicator  (ESI) ของบริษัท Thomson Reuters ด้วยการเลือกบทความที่เข้าข่ายเป็น research fronts จากจำนวนการได้รับการอ้างอิงมากที่สุด และจัดลำดับจากบทความที่มีอายุน้อยที่สุด

รายงานนี้นำเสนอ 100 หัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจและมีการวิจัยค้นคว้าอย่างเข้มข้นในปัจจุบันนี้ แบ่งเป็น 10 สาขาวิชาหลัก ดังต่อไปนี้

สาขาที่ 1 : เกษตรกรรม พืช และ สัตวศาสตร์ (Agricultural, Plant and Animal Sciences)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Impact of climate change on food crops 32 1,537 2010.0
2 Comprehensive classification of fungi based on molecular evolutionary analysis 18 1,374 2010.0
3 Arabidopsis chloroplast RNA editing 46 2,578 2009.9
4
Jasmonate biosynthesis and signaling
33
2,548
2009.9
5 Oomycete RXLR effectors and suppression of plant immunity 47 2,340 2009.7
6 Angiosperm phylogeny group classification 34 2,259 2009.7
7 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in livestock 17 1,071 2009.7
8 Genomic selection and estimated breeding values 39 2,281 2009.6
9 Honey bee colony collapse and Nosema ceranae 30 1,718 2009.6
10 Insect resistance to transgenic crops producing Bt
(Bacilus thuringiensis) toxins for pest control
22 1,134 2009.6

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือเรื่อง Jasmonate biosynthesis and signaling ที่กำลังทำการวิจัย  สาร Jasmonates เป็นสารในการรักษา anti-cancer
 • ประเทศที่เป็นผู้นำผลิตงานวิจัยในสาขานี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สเปน ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เยอรมนี เกาหลีใต้ และ สวิสเซอร์แลนด์
 • สถาบันวิจัย ผู้ผลิตงานวิจัยในสาขานี้ได้แก่
  • Michigan State University
  • Washington State University
  • Tsinghua University
  • Chinese Academy of Science

สาขาที่ 2 : นิเวศวิทยา และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecology and Environmental Sciences)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Ocean acidification and marine ecosystems
45 3,653 2009.6
2 Biodiversity and functional ecosystems 43 3,139 2009.5
3 Mangrove forests and climate change 16 1,121 2009.5
4 Models and impacts of land-use change 18 2,318 2009.4
5 Biochar amendment techniques and effects 41 2,300 2009.4
6 Adaptive evolution in invasive species and approximate Bayesian computation 19 1,255 2009.4
7 Chytridiomycosis and large-scale amphibian population extinctions 13 1,003 2009.3
8 Pharmaceutical residues in environmental water and wastewater 50 3,815 2009.1
9 Community ecology and phylogenetic comparative biology 20 1,799 2009.1
10 Climate warming, altered thermal niches, and species impact 14 1,244 2009.1

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้ได้แก่ หัวข้อ Ocean acidification and marine  ecosystems คือการที่ระดับคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในอากาศเพิ่มปริมาณมากขึ้นในน้ำทะเล ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของทะเลโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในทะเล ที่พึ่งพาการเกาะของแคลเซียม
 • ประเทศผู้นำงานวิจัยในสาขานี้ได้แก่ ออสเตรเลีย ในเรื่องระบบ Coral Reef
 • สถาบันวิจัยของประเทศออสเตรเลีย เช่น University of Queensland, Australian Institute of Marine Science, Townsville, James Cook University

สาขาที่ 3 : สาขาธรณีวิทยา (Geosciences)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Tectonic evolution of the southern central Asian orogenic belt 24 1,176 2010.1
2 Global terrestrial isoprene emissions and climate 25 1,300 2009.8
3 U-Pb zircon ages and geochronology of southern Tibet 45 2,521 2009.7
4 Greenland ice core chronology and the Middle to Upper Paleolithic transition 28 2,490 2009.6
5 Nucleation and growth of nanoparticles in the atmosphere 33 1,835 2009.6
6 Climate change and precipitation extremes 30 2,098 2009.5
7 Greenland ice sheet mass, melt, and motion 25 1,627 2009.4
8 Studies of the 2008 Wenchuan earthquake
38
2,326
2009.1
9 Black carbon emissions and Arctic air pollution 17 1,090 2009.1
10 Ground motion prediction equations and the 2009 L’Aquila earthquake in central Italy 31 2,196 2009.0

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือ จากเหตุการแผ่นดินไหวที่เสฉวน (Sichuan) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 ขนาดความรุนแรง 7.9 ริกเตอร์ มีผู้คนเสียชีวิตราว 9 หมื่นคน และไม่มีบ้านเรือนอีกราว 4 ล้านคน เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุด ของประเทศจีน รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคต่างๆ ของโลกต่อมาคือ ปี 2009 เกิดที่ L’Aquila อิตาลี เมื่อปี 2010 เกิดที่ Maule ชิลี และในปี 2011 เกิดที่ Tohoku ประเทศญี่ปุ่น
 • ประเทศผู้นำวิจัยในสาขานี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ฝรั่งเศส
 • สถาบันวิจัยผู้นำที่ผลิตผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้แก่ University of Tokyo, Kyoto University, Tohoku University, Caltec และ Japan Atomic Energy Agency

สาขาที่ 4 : สาขาการแพทย์ (Clinical Medicine)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Transcatheter aortic valve implantation 50 2,818 2010.1
2 Atypical hemolytic uremic syndrome and complement activation 36 1,939 2009.8
3 Acquired BRAF inhibitor resistance in metastatic melanoma 36 4,777 2009.7
4 Idiopathic pulmonary fibrosis and randomized placebo-controlled drug trial 38 2,269 2009.6
5 Pathology and treatment of nonalcoholic fatty liver disease 34 1,978 2009.6
6 Chemotherapy with and without bevacizumab for HER2-negative breast cancer 14 1,909 2009.5
7 Brentuximab vedotic for refractory and relapsed Hodgkin’s lymphoma 23 2,001 2009.4
8 IL28B polymorphisms and treatment response in hepatitis C patients 47 5,172 2009.1
9 Anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibition in non-small cell lung cancer 46 3,716 2009.1
10 Global, national, and regional assessments of maternal, newborn, and child health 42 2,640 2009.0

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจคือ Acquized BRAF-inhibitor resistance โดยครึ่งหนึ่งของมะเร็งผิวหนัง (melanomas) เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนส์ที่เป็นเอนไซม์ชื่อ BRAF โดยที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จได้ค้นพบสารยับยั้งยีนส์ BRAF ชนิดใหม่
 • ประเทศผู้นำวิจัยสาขานี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร
 • หน่วยงานวิจัยนับรวมถึงบริษัทยายักษ์ใหญ่ต่างๆ เช่น Bristol Myers Squibb, Novartis, GlaxoSmithkine เป็นต้น

สาขาที่ 5 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 DNA methylation analysis and missing heritability 25 3153 2011.0
2 Toxicity of amyloid beta (A beta) oligomers in Alzheimer’s disease 45 2588 2010.6
3 Differentiation and function of follicular helper CD4 T cell (TFH) 38 2760 2010.5
4
Human beta(2) adrenergic G-protein-coupled receptors (GPCRs)
44
6261
2010.4
5 Linear ubiquitin chain assembly complex and activation of nuclear factor-kB (NF-kB) 43 3749 2010.4
6 Lgr5 receptor-expressing intestinal stem cells 23 2699 2010.3
7 TET mutations, reduction of 5-hydroxymethylcytosine (5hmC), and malignacy 45 6112 2010.2
8 Inhibition of TOR (Target Of Rapamycin) signaling, increased lifespan, and diseases of aging 30 3152 2010.1
9 HIV-1 Vpu and Vpx proteins and restriction factors SAMHD1 and BST-2/Tetherin 48 3760 2009.9
10 Mitochondrial sirtuins and regulation of metabolism 32 3395 2009.9

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือ เรื่อง Beta(2) Adrenergic GPCRS คือ โปรตีนชุด G ที่มีหน้าที่ในการทำงานชีวเคมี เรื่องความรู้สึก เช่น รสชาติ กลิ่น การมองเห็น อุตสาหกรรมบริษัทยา สนใจในการนำเข้าสู่ Drug Design & Targets และงานวิจัยนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2012 สาขาเคมีแก่นักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน คือ Brian K. Kobilka, Stanford Univ. และ Robert J. Lefkowitz, Duke Univ. ในการศึกษา G-protein-coupled receptors

สาขาที่ 6 : เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Materials Science)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Enhanced visible-light photocatalytic hybrogen production 43 1620 2011.2
2 Ruthenium- or rhodium-catalyzed oxidative C-H bond activation 46 1900 2011.0
3 Aggregation-induced emission characteristics and compunds 47 1989 2010.9
4 Photoredox catalysis in organic synthesis 32 1945 2010.5
5 Enantioselective phosphine organocatalysis 35 1927 2010.5
6 Nanopore DNA sequencing 33 1914 2010.5
7 Small-molecule solution-processed bulk heterojunction solar cells 31 1841 2010.5
8 Nitrogen-doped graphene 26 2364 2010.4
9 Roll-to-roll processed polymer solar cells
35
3969
2010.3
10 Silicon nanowires for lithium-ion battery anodes 50 2896 2010.3

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือ เรื่อง polymer solar cell processing คือการวิจัยพัฒนาแผงโซล่าร์เซลล์ที่ทำจาก organic polymers silicon ด้วยมีคุณสมบัติที่ดี ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน เป็นต้น งานวิจัย roll-to roll processing เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจยิ่ง เพื่อผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถผลิตได้แบบจำนวนมากมีน้ำหนักเบา
 • นักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญในการวิจัยเรื่องนี้คือ Krebs, F.C. แห่ง Technical University of Denmark ผลิตบทความวิจัยหลักในเรื่องนี้ 5 บทความ ได้รับการอ้างอิงสูงถึง 4,525 ครั้ง โดยเมื่อ เมษายน 2011 บริษัท Thomson Reuters ได้สัมภาษณ์ Krebs ที่บริการ Science Watch

สาขาที่ 7 : ฟิสิกส์ (Physics)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Alkali-doped iron selenide superconductors
49
2,000
2011.2
2 Spin-orbit coupled Bose-Einstein condensates 48 1,752 2011.1
3 Dark matter direct detection experiments 48 3,285 2010.6
4 Evidence of majorana fermions 44 2,887 2010.6
5 Top quark forward-backward asymmetry 48 2,213 2010.6
6 Quantum simulations with trapped ions 36 2,017 2010.5
7 Nodal gap structure in iron-based superconductors 36 1,863 2010.4
8 Holographic Fermi surfaces and entanglement entropy 37 2,643 2010.1
9 Interpreting quantum discord 41 3,650 2010.0
10 Topological insulators 45 8,957 2009.9

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขาฟิสิกส์ คือ เรื่อง Alkali-doped iron selenide superconductors ด้วยมีการวิจัยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1986 ในการค้นพบ high-temperature superconductivity in cuprates โดยนักวิทยาศาสตร์ J.Georg Bednorz และ K.Alex Muller ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 1987 ตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นจาก Electromagnet คือ การใช้ในงาน MRI และ NMR ส่วนแอพพลิเคชั่นที่คาดการณ์ในอนาคต คือ การวิจัย Transmission lines ที่สามารถนำพากระแสไฟฟ้าในระยะทางไกล ที่มีการสูญเสียพลังงานน้อย ตัวอย่างที่เห็นได้บ้าง คือ maglev ในรถไฟฟ้าความเร็วสูง (magnetic elevation trains)

สถาบันวิจัยและประเทศ ที่เป็นแถวหน้าในสาขาฟิสิกส์นี้คือประเทศจีน จากสถิติการผลิตบทความวิจัยของจีนในปี 1983 มีจำนวนร้อยละ 6 จากฐานข้อมูล Web of Science  ปัจจุบันผลิตได้ร้อยละ 13 เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา  จีนมีความโดดเด่นในสาขา Condensed matter physics และมีการคาดการณ์ว่า นักวิทยาศาสตร์จีนอาจได้รับรางวัลโนเบลต่อจากนี้ไป สถาบันวิจัยจีนที่สำคัญคือ  Chinese Academy of Sciences

ส่วนการวิจัยด้านอนุภาค Higgs Boson ก็เป็นหัวข้องานวิจัยที่ร้อนแรงที่สุดเช่นกัน พบมีบทความหลักตีพิมพ์ 38 เรื่อง ในปี 2012 ได้รับการอ้างอิงร้อยละ 78 ในสาขาฟิสิกส์

สาขาที่ 8 : ดาราศาสตร์ และ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astronomy and Astrophysics)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Galileon cosmology 34 1,584 2010.7
2 Probing extreme redshift galaxies in the Hubble Ultra Deep Field 31 2,415 2010.3
3 Sterile neutrinos at the eV scale 41 2,472 2010.2
4 Herschel Space Observatory and initial performance 9 1,456 2010.2
5 Kepler Mission and the search for extra-solar planets
47
4,211
2010.0
6 Neutron star observations and nuclear symmetry energy 18 1,536 2009.9
7 Evolution of massive early-type galaxies 18 1,724 2009.6
8 Gamma-ray sources detected by the Fermi Large Area Telescope 8 1,531 2009.5
9 Data from Hiode (Solar-B) Solar Optical Telescope and Solar Dynamics Observatory (SDO) 24 3,023 2009.4
10 Supernova Type la light curves and dark energy 19 5,920 2009.2

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือ โครงการวิจัยขององค์การนาซาที่ชื่อ Kepler Mission ที่เริ่มในปี 2009 ที่ตั้งชื่อตามชื่อนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 17 คือ Johannes Kepler มีพันธกิจเพื่อค้นหาดวงดาวที่มีลักษณะคล้ายโลกเรา และที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ ยานอวกาศ Kepler ได้ค้นพบดวงดาวใหม่ที่คล้ายโลก มากกว่า 1,200 ดวง มีบทความวิจัย เรื่องนี้ 47 เรื่อง

พบว่ามีการตีพิมพ์บทความในเรื่องเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2007 รวมทั้งมีการอ้างอิงถึงบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านั้นเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และยังมีการอ้างอิงต่อในรุ่นที่2 อีกด้วย (second generation citing papers)

สาขาที่ 9 : คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ (Mathematics, Computer Science and Engineering)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 High-energy rechargeable lithium-air batteries 49 2,006 2010.8
2 Boundary value problems of nonlinear fractional differential equations 47 1,172 2010.2
3 Chemical kinetic reaction mechansim for combustion of biodiesel fuels 49 1,555 2010.0
4 Nonlocal Timoshenko beam theory and carbon nanotubes 39 1,480 2009.8
5 Constrained total-variation image de-noising and restoration
49
2,741
2009.7
6 Graphene transistor 16 2,270 2009.7
7 Analyzing next-generation DNA sequencing data 6 2,025 2009.6
8 Heat transfer in nanofluids 40 1,928 2009.6
9 Calcium looping process for carbon dioxide capture 36 1,562 2009.6
10 Differential evolution algorighm and memetic computation 30 1,351 2009.6

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้คือ เรื่อง Constrained total-variation image de-noising and restoration ซึ่งบทความวิจัยในเรื่องนี้นำเสนอวิธีการ และการออกแบบอัลกอริธีมหลายๆ วิธี สำหรับการกู้ (recovery) หรือการบูรณะ (restoration) สำหรับสัญญาณ (signal) ภาพ (image) และวิดีโอ นำไปใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ภาพถ่ายทางการแพทย์ (medical imaging) เสียงในวิดีโอ การระบุวัตถุในภาคพื้นดินจากดาวเทียมสำรวจ การกำหนดทิศทางของพาหนะทางอากาศที่ไม่มีคนควบคุมและการแผ่รังสีจาก CT สแกน
 • งานวิจัย 3 สาขานี้ เป็นการรวมกันเป็นสหสาขาวิชา มีพื้นฐานมาจากสาขาคณิตศาสตร์ ผู้นำในสาขานี้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ได้แก่ University of California Los Angeles, University of Iowa, Stanford University และ จากสิงคโปร์ National University of Singapore

สาขาที่ 10 : เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และ สังคมศาสตร์ (Economics, Psychology and other Social Sciences)

Rank Research Fronts Core
Papers
Citations Mean year of
Core Papers
1 Urban policy mobilities and global governance issues 42 898 2010.4
2 Entrepreneurism and performance of family firms 30 1,051 2009.9
3 Training and plasticity of working memory 21 1,177 2009.8
4 Accrual-based earnings management and accounting irregularities 17 1,148 2009.8
5 Patient-centered medicine, primary care, and accountability measures 32 1,240 2009.7
6 Social learning strategies and decision making 39 3,642 2009.6
7 Input-output analysis of carbon dioxide emissions 49 1,630 2009.6
8 Recognition heuristic research 28 1,280 2009.6
9 Online consumer reviews, social networks, and online display advertising 37 1,609 2009.5
10 Financial crisis, liquidity, and corporate governance
37
1,595
2009.4

Source : Thomson Reuters Essential Science Indicators

 • หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในสาขานี้ได้แก่ Subprime mortgage crisis, liquidity and credit, and corporate governance จากเหตุการณ์วิกฤติทางการเงินเมื่อปี 2008 ที่มีการปล่อยกู้เงินให้แก่ลูกค้าที่มีความสามารถชำระหนี้ด้อยกว่ามาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นความตกต่ำทางเศรษฐกิจของโลกต่อมา มีบทความตีพิมพ์หลักในเรื่องนี้ 37 เรื่อง ตีพิมพ์ตั้งแต่ 2009 เป็นต้นมา
 • ประเทศผู้นำการวิจัยเรื่องนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เยอรมนี สถาบันวิจัยผู้นำได้แก่ National Bureau of Economic Research, Harvard University, New York University เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

Christopher King, David A. Pedlebury (April, 2013). Web of Knowledge Research Fronts 2013 : 100 Top-Ranked Specialties in the Science and Social Science. Thomson Reuters: available at : http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/research-fronts-2013.pdf

แชร์หน้านี้: