หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”
14 มิ.ย. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน Entrepreneurship ecosystem พบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022” ที่พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Angel investment, Startup economy, Financial inclusion, Gender quality, Entrepreneurship และ Innovation ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2565

สำหรับเวทีประเทศไทยเผยแพร่ออนไลน์วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00-19.10 น.

ท่านจะได้พบกับ

  • การบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของนักลงทุน Angel,สถานะของประเทศไทยในปัจจุบัน,กลไกในการสนับสนุนผู้ประกอบการจากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ Country chair WBAW และรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • การบรรยายในหัวข้อ การริเริ่มโครงการ BCG ประเทศไทยสำหรับเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด โดย
    ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล, ผู้อำนวยการ สวทช.
  • การบรรยายในหัวข้อ: สตาร์ทอัพนำพาบริษัทให้อยู่รอด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง COVID-19 ได้อย่างไร โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO and Co-Founder บริษัท Techsauce Media จำกัด และ ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
  • การเสวนาในหัวข้อ: เส้นทางสู่การสนับสนุนสตาร์ทอัพ BCG ในประเทศไทย

โดย คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการและเหรัญญิก สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (TSTA)

คุณเปรมปรีดี กิตติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA)

คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  • การเสวนาในหัวข้อ: มุมมองนักลงทุนต่อการลงทุนในธุรกิจ BCG

โดย คุณสุเมธ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมทีบาน

คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ คณะกรรมการสมาคมทีบาน

นพ.พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส คณะกรรมการสมาคมทีบาน

คุณเมธา จารัตนากร คณะกรรมการสมาคมทีบาน

และพบกับการสัมภาษณ์พิเศษ BCG Startup : บริษัท ALTO TECH จำกัด โดยนายกสมาคมทีบาน

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี

ลงทะเบียนสำหรับเวทีประเทศไทย 23 มิถุนายน 2565 : https://forms.gle/oxB1BMjgRbF6Voxr8

ลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับเวทีเสวนาประเทศอื่นๆ 20-26 มิถุนายน 2565 : https://www.angelsweek.org

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.angelsweek.org

สอบถามได้ที่ 02 5839992 ต่อ 81484 คุณชญานันท์

 

 

แชร์หน้านี้: