หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness” (รับสมัครถึงวันที่ 4 ต.ค 64)
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness” (รับสมัครถึงวันที่ 4 ต.ค 64)
27 ก.ย. 2564
0

เพราะวิกฤตคือโอกาส มาเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ และเคล็ดลับการปรับตัวให้ธุรกิจ Wellness ไปต่อและ
ตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์

หัวข้อ: ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness

Highlight:

 • ปรับแนวคิด สร้างจุดขาย และเพิ่มมูลค่าสินค้า Wellness
 • อัพเดทแนวโน้ม และโอกาสของตลาดสินค้า Health & Wellness
 • การขยายตลาดเชิงรุก และการรักษาลูกค้าเดิม ปรับรับวิถีชีวิตแนวใหม่

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการในกลุ่ม health & wellness, hospitality และผู้สนใจทั่วไป

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00-15.30 น.
Online meeting by zoom

 

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2564  (ปิดลงทะเบียนเวลา 17.00 น.)
ที่ https://forms.office.com/r/KiegqDF3XC

*รับจำนวนจำกัด 150 บริษัท

ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและลิงก์เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ทางอีเมล์
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรสัมมนา
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
  เป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ
  โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการ
  ที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html
 • เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ที่ https://www.nstda.or.th/
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness” (รับสมัครถึงวันที่ 4 ต.ค 64)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ