หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เปิดสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC) “ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
สวทช. เปิดสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC) “ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
8 มิ.ย. 2565
0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้ให้ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่นับวันก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่จะทำให้องค์กรสามารถผ่านพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องรีบดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างไม่หยุด การบริหารองค์กรให้อยู่รอด สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ผลิตภาพ (Productivity] เพราะจะทำให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งหลายองค์กรรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างดี และพยายามทำให้เกิดขึ้น แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อดำเนินการได้ระยะหนึ่ง กลับพบว่าไม่สามารถทำให้กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงได้เปิดสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC) “ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/pmc หรือ (คุณทศวัชร์) เบอร์โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806 โทรสาร : 0 2644 8110 E-MAIL : bas@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เปิดสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC) “ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ