หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัครแล้วในโครงการ “PADTHAI Social Enterprise #2”
เปิดรับสมัครแล้วในโครงการ “PADTHAI Social Enterprise #2”
1 ก.ย. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้วในโครงการ “PADTHAI Social Enterprise #2

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย FI Accelerator ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

>>สิ่งที่ท่านจะได้รับ
∙ การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน
∙ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
∙ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วยงานเครือข่าย
∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

>> สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise
∙ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise
∙ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจที่มีแนวคิด และต้องการสร้างธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise
∙ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารใน รูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

>>กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565
∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 7 ตุลาคม 2565
∙ ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 8 – 28 ตุลาคม 2565
∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงราย 2 วัน : 19 – 20 พฤศจิกายน 2565
∙ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 4 คืน ณ โรงแรม แสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย : 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
∙ 1 ท่าน 18,000 บาท
∙ 2 ท่าน 25,000 บาท
∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม
ไม่รวมค่าเดินทาง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง
—> https://forms.gle/hJwbYUxtiP3nwLvu9

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

 

 

แชร์หน้านี้: