หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม FoodInnopolis เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารเข้าร่วมโครงการ PADTHAI Social Enterprise #1
FoodInnopolis เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารเข้าร่วมโครงการ PADTHAI Social Enterprise #1
26 ม.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม
PADTHAI Social Enterprise #1
โครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร
📣📣📣 เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
>>สิ่งที่ท่านจะได้รับ
∙ การอบรมและเวิร์คชอปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน
∙ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
∙ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วยงานเครือข่าย
∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator
 
>> สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise
∙ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise
∙ ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ที่มีแนวคิดและต้องการสร้างธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise
∙ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารใน รูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น
 
กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2565
∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 12 กุมภาพันธ์ 2565
∙ ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 14 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565
∙ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน ณ โรงแรม Kantary Beach จังหวัดพังงา : 7 – 11 มีนาคม 2565
∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ 2 วัน : 12 – 13 มีนาคม 2565
 
>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*
∙ 1 ท่าน 18,000 บาท
∙ 2 ท่าน 25,000 บาท
∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม
* ไม่รวมค่าเดินทาง
 
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง
 
หรือ Facebook Page: Padthai by Food Innopolis
 
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)
แชร์หน้านี้: