หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัครแล้ว “PADTHAI Batch #9”
เปิดรับสมัครแล้ว “PADTHAI Batch #9”
23 มี.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #9 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

>>ท่านจะได้รับ
∙ การอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!!
∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก FoodInnopolis และเครือข่าย
∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

>>สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
∙ บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร
∙ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจในแนวคิด Transform Food SMEs From Local to Global !!!

>>กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ : วันนี้ – 22 เม.ย. 65
∙ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและประกาศผล : 25 มี.ค. -24 เม.ย. 65
∙ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี : 9 – 13 พ.ค. 65

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*
∙ 1 ท่าน 15,000 บาท
∙ 2 ท่าน 20,000 บาท
∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม
* ไม่รวมค่าเดินทาง

หลักสูตรที่ Food SMEs ต้องเรียน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง
—> https://forms.gle/BuMBqzqzMhQxw3P3A

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

 

แชร์หน้านี้: