หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ร่วมกับ NEDO จัดสัมมนาออนไลน์ (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย) เรื่อง The 1st Webinar of “Synergy of BCG Economic Model and Green Growth Strategy” ภายใต้หัวข้อ Paving the Way by Technology
สวทช. ร่วมกับ NEDO จัดสัมมนาออนไลน์ (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย) เรื่อง The 1st Webinar of “Synergy of BCG Economic Model and Green Growth Strategy” ภายใต้หัวข้อ Paving the Way by Technology
6 ม.ค. 2565
0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO)  จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง The 1st Webinar of “Synergy of BCG Economic Model and Green Growth Strategy” ภายใต้หัวข้อ Paving the Way by Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. เชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยร่วมกันหาแนวทางนโยบายที่สามารถต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย กับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น (Green Growth Strategy) ในสาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม และอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และยานยนต์เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/32NeaiD ตั้งแต่บัดนี้

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ร่วมกับ NEDO จัดสัมมนาออนไลน์ (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย) เรื่อง The 1st Webinar of “Synergy of BCG Economic Model and Green Growth Strategy” ภายใต้หัวข้อ Paving the Way by Technology
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ