หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจำปี 2566 โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจำปี 2566 โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
8 ก.ย. 2565
0

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจำปี 2566 โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานที่มีผลกระทบสูง นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานทั้งสอง ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
https://op.mahidol.ac.th/ra/category/research-news/
โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดลสวทช.  https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/mahidol-nstda-excellence.html

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจำปี 2566 โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ