หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เปิดรับสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022”
สวทช. เปิดรับสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022”
27 มี.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และสนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พลังผัก จำกัด
เปิดรับสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022″

[ ] ::: ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้
1. นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ดสู่ผู้บริโภคในยุค New Normal (Street Food Innovation)
2.นวัตกรรมอาหารหมักพื้นถิ่น (Local Fermented Food Innovation)

*เงื่อนไข:
– ผลิตภัณฑ์ที่นำส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยปรากฎอยู่ในตลาด
– ผลิตภัณฑ์ที่นำส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะที่แสดงถึงความใหม่ ของวิธีการ ส่วนประกอบ หรือ วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
– หากได้รับคัดเลือก ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เป็นอย่างน้อย และเกิดขึ้นจริงภายในระยะเวลาโครงการ

[ ] ::: เปิดรับสมัคร 3 รุ่น
1.รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (กลุ่มละ 5 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)
2.รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี หรือ ปวส. (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)
3.รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน * ตามเงื่อนไขในประกาศ)

” ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท และโอกาสพิเศษเพิ่มเติม อาทิ
โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 (สำหรับรุ่น Fly weight)
รางวัลพิเศษ Grand Prize (สำหรับรุ่น Light weight)
และโอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2023 (สำหรับรุ่น Heavy weight)
รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร ”

[ ] ::: ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน
2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Powerpoint Presentation (ส่งไฟล์เป็น .pdf) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด
3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
-ลิงก์สมัคร รุ่น “Fly weight”
https://forms.gle/baE9bFEjJmr9LAtT7

– ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight”
https://forms.gle/y9JU63jKvjZrqNKT8

– ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight”
https://forms.gle/Hd9QQ2JfL6Cgk7vc8

4. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในเดือนพฤษภาคม 2565

สมัครเลย หากน้องๆ สนใจพัฒนาความสามารถของตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

อย่ารอช้า ชักชวนเพื่อนๆ มาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ แล้วพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดโปรแกรม

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : FI Innovation Contest ( https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/)

แชร์หน้านี้: