หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2021
ขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2021
21 ต.ค. 2564
0
ปฏิทินกิจกรรม
📣📣 กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2021 📣📣
งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy
การพัฒนาประเทศไทยสู่ Bio-Circular-Green Economy หรือ “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จำเป็นต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ขยะล้นเมือง ภาวะโลกร้อน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชากร โดย “อาหาร” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการก้าวสู่ Bio-Circular-Green Economy โดย Food Innopolis สวทช. และ TMA
📌ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 (งานสัมมนาออนไลน์ – บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมระบบแปลภาษา)
📌ราคาบัตร (สำหรับเข้างาน 2 วัน)
— TMA-Member 1,800 บาท / Non-Member * 2,400 บาท
— บัตรกลุ่ม 5 ใบ ราคาพิเศษ: ติดต่อ TMA
📌ลงทะเบียนได้ทาง link:
รายละเอียดกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.fiisthailand.com
แชร์หน้านี้: