หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
19 ต.ค. 2564
0

📌ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. ซึ่งเงินบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยมี 2 แบบ ดังนี้

🔷สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ให้การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฯ ของ สวทช. โดยคำนวณจากเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ของยอดขาย 3 ปีแรก (1-3%) จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมูลค่าโครงการ (Merit-based Incentives) โดยได้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า และ ได้รับระยะเวลายกเว้นเงินภาษีเพิ่มเติม (1-3 ปี)
🔶สำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่ให้การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฯ ของ สวทช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ของยอดเงิน/รายจ่ายที่บริจาคตาม พรฎ. 717

🚩รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstda.or.th/tei
📣ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS) งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (TEI)
โทร. 02-5647000 ต่อ 1308 , 1335 E-mail: ifs-tei@nstda.or.th
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม