หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เสวนาออนไลน์ “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
เสวนาออนไลน์ “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
30 มิ.ย. 2564
0

 

“อ๊ะ อ๊ะ อย่าพึ่งทิ้ง ❗…… นำเศษวัสดุเหลือใช้นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันดีกว่า😃……

 …..ร่วมเสวนากับวิทยากรที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพ

และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ♻🌎……

💚 BioD Talk Episode#2

🍀 เสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

🗓 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

🕑 เวลา 14.00 – 15.30 น.

💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ

️ วัสดุเหลือใช้จากเมนูอาหารยอดฮิต “จักจั่นทะเล” สู่การแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลาช่อนทะเล

️ พลิกวิกฤต เป็นโอกาส ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด–19 ด้วยทุนทางธรรมชาติ

️ พลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้

      …….และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

🔈  เสวนาออนไลน์ฟรี

🖥 เสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meeting

📌 สนใจ…..สามารถเข้าร่วมได้ทาง Link 👉🏻 https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?MTID=mb7ef1288500e9368884b84fec0edfcf7

Meeting number: 184 033 2108 Password: RkBFpbGx788

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Sunthari.sueakham@nstda.or.th (สุนทรีย์)Pornpong.nar@nstda.or.th (พรพงษ์)

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เสวนาออนไลน์ “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG”