หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม งานสัมมนาออนไลน์ “พลิกเกมส์ธุรกิจอาหารให้พ้นวิกฤต ด้วยเทรนด์บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต”
งานสัมมนาออนไลน์ “พลิกเกมส์ธุรกิจอาหารให้พ้นวิกฤต ด้วยเทรนด์บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต”
30 มิ.ย. 2564
0

🚩ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ : พลิกเกมส์ธุรกิจอาหารให้พ้นวิกฤต ด้วยเทรนด์บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต

🎯Highlight:
– เคล็ดลับการใช้บรรจุภัณฑ์ ยกระดับสินค้า และเพิ่มมูลค่า ให้ธุรกิจฝ่าวิกฤต
– อัพเดท นวัตกรรมและเทรนด์ในอนาคตของบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

💢กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตอาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน-พร้อมปรุง ร้านอาหาร และ Food Delivery

🗓วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
วิทยากร :
1) คุณชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด
2) คุณปฐมพงศ์ ดีปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด (Dezpax)
3) ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกุลวัชร ภูริชยวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น โชนัน)

📍ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.
https://forms.office.com/r/tpyPsAK5Ub
สามารถเข้ารับฟังสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meeting
(แจ้งยืนยันการสมัครและลิงก์เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ทางอีเมล์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564)
รับจำนวนจำกัด 120 บริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
1. คุณอุดมเดช ยอดชีวัน โทร 085-111-4237 udomdej@scb.co.th
2. คุณพฤทธิพร วัชกรอมรไชย โทร 063-261-1344 pruttiporn.watchagornamornchai@scb.co.th

หมายเหตุ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับเท่านั้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรสัมมนา
• เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ได้ที่ https://www.scb.co.th/…/personal…/privacy-notice.html
• เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) https://www.nstda.or.th/home/

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม งานสัมมนาออนไลน์ “พลิกเกมส์ธุรกิจอาหารให้พ้นวิกฤต ด้วยเทรนด์บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ