หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” (รับสมัครถึงวันที่ 26 พ.ย.64)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” (รับสมัครถึงวันที่ 26 พ.ย.64)
5 พ.ย. 2564
0
📣หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้สถิติเป็นเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอ และแปลผลข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
🚩สวทช. มาตอบโจทย์ให้คุณแล้ว กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”
🗓วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564
🕒เวลา 8.30-16.30 น.
🌐อบรม Online ผ่านระบบ Webex Meeting
.
♦️รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2564
ด่วน!!! รับแค่ 70 คนเท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/stat
.
📲สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณอริสรา โทร. 095-764-9803
💢หมายเหตุ
1.ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการสอนใช้โปรแกรมสถิติ SPSS
2.ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” (รับสมัครถึงวันที่ 26 พ.ย.64)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ