หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
งานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
20 ก.ย. 2564
0

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
โดยงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมโรคมาลาเรีย การพัฒนาศักยภาพการบริการด้านโรคมาลาเรียแบบบูรณาการ รวมถึงการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรับมือกับโรคมาลาเรีย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการร่วมอภิปรายถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมและกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากโลก อีกด้วย
.
งานสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นใน วันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 เวลา 20:00 – 22:30 น. เวลาประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rethinkingmalaria.org/
********************************************************
You are invited to join National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Harvard University for a special 2-day webinar on focused on thematic topics stemming from the “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19” global engagement—Malaria Governance, Integrated Service Delivery, Training & Capacity Building for Malaria on September 28–29, 2021 from 20:00 – 22:30 Thailand time.
To register and learn more about webinar agenda, speaker bios, please visit: https://rethinkingmalaria.org/
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ