ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 19.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่เป็นศูนย์สาธิตการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่  ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีตนำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

alt

ในงานมหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “Phrae Furniture City 2016” ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณย่านการค้า น้ำทอง - ค่างาม อำเภอสูงเม่น - อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งไม้สัก Furniture City ของจังหวัดแพร่ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป