หน้าแรก CAS และ NSTDA สัมมนาความสำเร็จของความร่วมมือด้านการวิจัยในงาน NAC2024
CAS และ NSTDA สัมมนาความสำเร็จของความร่วมมือด้านการวิจัยในงาน NAC2024
5 เม.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2567) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานบริหารความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ (IRNM) ฝ่ายบริหารเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RNM) จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ The success of research collaborations between the Chinese Academy of Sciences (CAS) and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 (NSTDA Annual Conference 2024: NAC2024) โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหารของ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแนะนำภาพรวม สวทช. ทั้งนี้ Mr. Zhenyu Wang รองผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของ CAS เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนความสำเร็จด้านการวิจัยระหว่างกัน เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือ CAS-NSTDA จำนวน 4 โครงการ โดยคณะผู้วิจัยทั้ง 2 ฝั่ง มีการแบ่งปันผลลัพธ์ของความร่วมมือ การให้ข้อมูลเชิงเทคนิคของโครงการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการร่วมการวิจัย การให้ข้อมูลแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งทุนหรือโครงการต่าง ๆ ของ CAS ที่นักวิจัยไทยมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือขอรับการสนับสนุนอีกด้วย

5 เม.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: