วันที่ 13 ตุลาคม 2552  เจ้าหน้าที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 คน เยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบ e-Learning, Knowledge Management และ Moodle  ณ ห้องประชุม CO-208 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผู้ให้การต้อนรับโดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ รก.ผอ.ศวท.  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  และทีมงาน ศวท.

BTS เยี่ยมชม สวทช.  BTS เยี่ยมชม สวทช.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป