วันที่ 9 ตุลาคม 2552  คณะทำงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 คน เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ รก.ผอ.ศวท. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ พร้อมทีมงาน ศวท.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 110 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาสาสตร์ประเทศไทย

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป