ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) "สวก." Agricultural Research Development Agency (Public Organization) "ARDA" หน่วยงานภายใต้การกำกับดูเเลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arda.or.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป