สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผักและผลไม้ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย : ยกระดับผักและผลไม้ไทยเข้าสู่สากล ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP” ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของคนไทย ในการจัดการผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการมาตรฐานในการผลิต และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่คำนึงถึงความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต โดยกำหนดสัมมนาขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 15.30 ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/ThaiGAP_2017 

Download brochure

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป