ด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nimt.or.th หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นายประเวศน์ มหารัตน์สกุล โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4110

สามารถ Download ใบสมัคร ดูประกาศ และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nimt.or.th/?p=3398

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป