รายการ สุดยอดผลงานนักวิจัยไทยใช้ได้จริง

ในรายการ "ว้าว..วิทย์ ช่วยเศรษฐกิจชาติ"

วันจันทร์ กับวันพุธ เวลาประมาณ  20.55 น. และ วันอังคารกับวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ  21.25 น.

ทางช่อง 2 NBT

 

วันจันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 ไส้กรอกไขมันต่ำ

วันอังคาร 26 กรกฎาคม 2559 ขนมสดใหม่ด้วย B FRESH

วันพุธ 27 กรกฎาคม 2559 SMART SOIL ดินดำจากผักตบชวา

วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 เครื่องตรวจมะเร็จปากมดลูกเเบบพกพา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป