สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ” ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมระบบประกอบอาคารและเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมวัสดุ การก่อสร้าง และที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีด้วยกันในระดับนานาชาติ โดยมีกำหนดเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในงาน BAU 2017 ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2560 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สอบถามเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป