สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ” ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมระบบประกอบอาคารและเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมวัสดุ การก่อสร้าง และที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีด้วยกันในระดับนานาชาติ โดยมีกำหนดเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในงาน BAU 2017 ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2560 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สอบถามเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป