ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับรางวัล " AABI Incubator of the Year 2016 Award ” จากการที่ศูนย์บ่มเพาะฯ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ศักยภาพดำเนินการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ รวมถึงการให้บริการผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมี นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะฯ (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานประชุมประจำปี The AABI Annual Conference ครั้งที่ 21 ณ Shanghai International Conference Center เมืองเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้

alt

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบัน Asian Association of Business Incubation (AABI) มีสมาชิกสมาคมจาก 18 ประเทศได้แก่จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รางวัลที่ได้รับจึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก

 

เพิ่มเติม : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. 

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ยังเคยได้รับรางวัล วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 จากการที่ถูกยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น ได้รับรางวัล  Incubator of the Year 2016 ในงาน THAI BISPA DAY 2016 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1510 - 1513 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://www.nstda.or.th/bic/ 

Facebook :  https://www.facebook.com/NstdaBIC/ 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป