ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP Workshop on Food Biotechnology Synthetic Biology for new/improved food products: "A Solution for Food Security"

ในวันที่ : December 20th - December 23rd, 2016

สถานที่ : Floor 3 Building: 45th Anniversary (Room 341) Faculty of Science  Kasetsart University Bangkok, Thailand

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
website : http://micro.sci.ku.ac.th/index.php/th/ , http://micro.sci.ku.ac.th/index.php/th/workshop1.html

ติดต่อสอบถาม
Assist. Prof. Wanna Malaphan
Department of Microbiology Faculty of Science
Kasetsart University
Tel: 02-562-5555 ext. 4007 Fax: 02-579-2081
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป