การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และให้บริการโทรฯ ฟรี ตลอดจนมีบริการ wifi สำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนบริเวณเต็นท์การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าตึกแดง , หน้าอาคารศาลฎีกา และหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรคาลัย

ที่มา : facebook การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป