ภายหลังจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th และ เพจเฟซบุ๊ก NSTDA-สวทช. เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สำนักงาน ฯ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ประกาศปิดสำนักงาน ฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โดยในวันที่ 22 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและความปลอดภัย สวทช. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัส เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค(Fumigation) บริเวณทางเดินหน้าห้องทำงานผู้ป่วยและบริเวณโถงทางเดินชั้น 3 รวมทั้งได้ให้คำแนะนำวิธีการเข้าทำความสะอาดกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคารด้วย นอกจากนี้ สวทช. ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท คีนน์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Germ Killer Blood, Scale and Oil Remover ที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยการสนับสนุนจาก Kill & Klean Team ในการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอาคารต่างๆ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทุกอาคาร เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและโถงทางเดินเข้าห้องปฏิบัติการ ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพื้นที่สาธารณะภายในอุทยานฯ อาทิ คลินิคของโรงพยาบาล ห้องอาหาร ห้องประชุม ร้านค้าต่างๆ ร่วมกับการใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งสามารถใช้แสงยูวีซีกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

  

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป