สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up Voucher)” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารธุรกิจ การตลาด ตลอดจนการสร้างรายได้จากการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคิด ต่อยอดนวัตกรรม และอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดผลเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาดในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อโครงการต่อราย

นายสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลพาร์ทเนอร์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทรอปิก้า คิงส์ ผลไม้ไทยพร้อมปั่นและท็อปปิ้งสำเร็จรูป ที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ Start-up Voucher เป็นโครงการจากภาครัฐที่มีประโยชน์ และช่วยส่งเสริมได้ตรงจุดในแง่ของการเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจเกิดใหม่ หรือ Startup ให้เติบโตรอดพ้นจากช่วงเริ่มต้นกิจการที่ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การสื่อสาร และช่วยต่อยอดให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารแผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ การตลาด และการช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ เช่น พาไปออกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารในงาน Thaiflex เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สำหรับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

  

หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Start-up Voucher แล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โกลบอลพาร์ทเนอร์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ ๆ เข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งคนไทย และคนต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถกระจายสินค้าไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าต่าง ๆ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ “ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมใช้บรรจุกระป๋อง” เท่านั้น ปัจจุบันได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็น “มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นแบบซอง” ที่เพียงแค่ฉีกซองปั่นกับน้ำแข็งก็สามารถเสิร์ฟเป็นเมนูสมูทตี้มะม่วงน้ำดอกไม้ได้ทันที ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรม หรือธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส ทำให้ลูกค้ามีเมนูมะม่วงปั่นไว้เสิร์ฟได้ตลอดปี และใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องแช่เย็น ยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 4 เดือน ทำให้ไม่ต้องเจอปัญหามะม่วงสดเน่าเสียหายอีกต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นแบบซอง สามารถสอบถามติดต่อได้ที่ www.tropicaking.com

“จากสถานการณ์จากไวรัสโควิต – 19 ที่กำลังระบาดในเวลานี้ส่งผลกระทบในด้านอุปสงค์ของตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ลดลงอย่างกะทันหันทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ว่าเหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ผลไม้ไทยพร้อมปั่น” เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดในประเทศ ระหว่างที่รอให้สถานการณ์คลี่คลาย สำหรับแผนระยะยาวที่บริษัทฯ ตั้งใจจะนำผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยแปรรูปภายใต้แบรนด์ Tropica King (ทรอปิก้า คิงส์) ไปสร้างชื่อเสียงและตลาดที่ต่างประเทศเพื่อนำรายได้กลับเข้าประเทศต่อไป” นายสุรวิชญ์ กล่าวเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป