สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนาฟรี!! 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 1: การยกระดับผักและผลไม้ไทย สู่มาตรฐานสากล วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบถึงมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP และหลักสูตร 2: การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จ.เชียงราย ด่วน! รับเพียง 50 ท่านต่อหลักสูตร เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น หมดเขตรับสมัครภายใน 14 กุมภาพันธ์ นี้ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถาม โทร. 063 915 6656, 0 2564 7000 ต่อ 1301

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป