สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร และผู้ที่สนใจการค้าและการลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร พร้อมเข้าชมงาน BIOFACH JAPAN PAVILION in Foodex Japan 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล เพื่อทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และหารือความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2563 ด่วน! รับสมัครเพียง 20 ท่าน ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำรองที่นั่งได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 093 956 1556

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป