สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม Workshop เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 จากบอร์ด KidBright โดยหวังว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ทักษะการเขียนโค้ด เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 กับKidBright เขียนโค้ดให้ควบคุมเซนเซอร์แสดงผลผ่านหน้าจอแบบง่ายและใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ชานนท์ ตุลาบดี CEO บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับในกิจกรรมนี้ รวมถือได้ผู้เชี่ยวชาญ นพ.นพดล พงษ์พิสุทธินันท์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับ มลพิษทางอากาศ และฝุ่นที่อยู่รอบตัว และให้ทำกิจกรรมต่างๆ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป