งานสัมมนา Food, Gene and Health: Opportunity and Challenge จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

สัมมนาเปิดตัวโครงการ “วิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำหรับอาหารฟังก์ชั่น” ดำเนินการโดย สวทช. ร่วมกับ TCELS เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น ให้เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุ และการทดสอบทางคลินิกในอาหารฟังก์ชั่น

การสัมมนา เน้นให้ความรู้และเปิดมุมมองใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง อาหาร โภชนาการ พันธุกรรม และสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง และแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เริ่มจากความเข้าใจผู้บริโภค และโดนใจสังคมผู้สูงอายุ และเป็นไปตามประกาศของ อย.

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป