สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง (National Chiao Tung University: NCTU) ประเทศไต้หวัน ขอเชิญสตาร์ทอัพไทยที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเกิดเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ร่วมออกบูธนิทรรศการ 2018 Meet Taipei Startup Festival ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 โดยโครงการจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ที่นั่ง ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน และค่าบูธแสดงนิทรรศการในงาน

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 6 รายเท่านั้น ลงทะเบียนคัดเลือกได้ที่ http://bit.ly/2yr3sLj  ภายใน 28 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สตาร์ทอัพไทยที่มีธุรกิจ พาร์ทเนอร์ หรือลูกค้าอยู่ที่ประเทศไต้หวันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1516 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป