สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง (National Chiao Tung University: NCTU) ประเทศไต้หวัน ขอเชิญสตาร์ทอัพไทยที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเกิดเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ร่วมออกบูธนิทรรศการ 2018 Meet Taipei Startup Festival ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 โดยโครงการจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ที่นั่ง ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน และค่าบูธแสดงนิทรรศการในงาน

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 6 รายเท่านั้น ลงทะเบียนคัดเลือกได้ที่ http://bit.ly/2yr3sLj  ภายใน 28 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สตาร์ทอัพไทยที่มีธุรกิจ พาร์ทเนอร์ หรือลูกค้าอยู่ที่ประเทศไต้หวันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1516 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป