สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (ICA) ร่วมสนับสนุนการจัดงานเวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Secutech Thailand 2018 (ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ซึ่งจะเป็นเวทีนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรทั้งเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติ สมาร์ทโฮม และความปลอดภัยระบบสารสนเทศ งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ จะจัดขึ้นพร้อมงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2018 และไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2018 ภายใต้แนวคิดร่วม Smart City Safe City คาดมีผู้ร่วมชมงานกว่า 9,500 คน และผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีกว่า 150 ราย พร้อมเผยอัตราการเติบโตของตลาดรักษาความปลอดภัยในปี 2020 พุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (ICA) กล่าวว่า สมาคม ICA หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Secutech Thailand 2018 ซึ่ง ICA มีบทบาทด้านบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดให้เป็นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเพื่อรองรับนโยบายเมืองอัจฉริยะของประเทศ รวบรวมสมาชิกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้และมีความสนใจในระบบเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ และวีดิทัศน์ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการวิจัยพัฒนาในเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ และนำ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ รวมถึงผลักดันการวิจัยไทยที่ผ่านมาตรฐานนำไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์โดยคำว่า “อัจฉริยะ” มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในปริมาณที่มากพอ แล้วนำไปสอนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตัดสินใจเองได้ ซึ่งถือเป็นการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในรูปแบบหนึ่ง ระบบกล้องวงจรปิดที่มี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล สามารถนำไปช่วยย่นระยะเวลาการประมวลผลภาพได้ในหลายๆ กรณี ได้แก่ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สามารถใช้ตรวจตราสถานที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เจ้าพนักงานในการควบคุมระบบน้อยลง ซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถหาซื้อกล้องวงจรปิดในลักษณะเดียวกันมาติดตั้งได้ตามอาคารที่อยู่อาศัย และใช้งานได้คล้ายคลึงกันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตน ล่าสุด AI สามารถจดจำลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และสามารถเตือนได้ว่า ลักษณะท่าทางบางอย่างควรได้รับการระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิ การล้วงกระเป๋าในสถานที่พลุกพล่าน การลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีอื่น อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ ที่เกิดอุบัติเหตุล้ม AI สามารถแจ้งเตือนเมื่อจับภาพท่าทางที่คล้ายกับคนหกล้ม และส่งเตือนไปยังสมาชิกครอบครัวหรือแม้แต่สถานที่พยาบาลใกล้เคียงที่ให้บริการผู้สูงรายดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งรถพยาบาลมารับถึงสถานที่เกิดเหตุ

 

นอกจากนี้ ในมุมของการปรับปรุงสภาพการจราจร AI สามารถนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์เพื่อคำนวณปริมาณรถและความเร็วเฉลี่ยของรถบนท้องถนนได้แบบ real-time และข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวางผังเมือง หรือปรับเส้นทางการจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วย หากกล้องวงจรปิดสามารถเคลื่อนที่ได้ อาทิ นำไปติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ (Drones) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าขนาดเล็กและเบารวมถึงในการสำรวจได้อีกด้วย ในเชิงเกษตรกรรม ภาพถ่ายมุมสูงจาก Drones สามารถส่งไปให้ AI ประมวลผลว่า พื้นที่ในไร่หรือสวนบริเวณใด ที่มีปัญหาขาดน้ำขาดสารอาหาร หรือมีศัตรูพืชมารบกวน เป็นต้น
“เทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่คมชัดและมีความละเอียดสูงของกล้องวงจรปิดสมัยใหม่ ประกอบกับ AI ที่ประมวลผลได้แม่นยำขึ้น และรวดเร็วขึ้น ก่อให้เกิดระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งหากมี Smart City ต้นแบบได้ทดลองทำ ต้นแบบในแต่ละการบริการเป็นผลสำเร็จ กระบวนการการดำเนินการดังกล่าว สามารถนำไปขยายผลไปสู่เมืองอื่น ๆ ในประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง” นายกสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (ICA) กล่าว

 

ทั้งนี้ สำหรับเทคโนโลยีที่จะนำมาจัดแสดงในงาน Secutech Thailand 2018 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำในด้านระบบรักษาความปลอดภัย โซลูชั่นต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ อาทิ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังความปลอดภัยที่เสริมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-enhanced surveillance) กล้องวงจรปิดที่สามารถระบุการระบุตัวตนไบโอเมตริกซ์ โดยแบรนด์ผู้ผลิตและเจ้าของเทคโนโลยีที่ตอบรับร่วมออกบูธแสดงสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Info Security) เป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับอาชญากรไซเบอร์และภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนหัวข้อสัมมนาต่างที่น่าสนใจ เช่น ไอโอที ซีเคียวริตี้ (IoT Security) โมบาย ซีเคียวริตี้ (mobile security) คลาวด์ ซีเคียวริตี้ (cloud security) เน็ตเวิร์กและเอนด์พอยท์ ซีเคียวริตี้ (network & endpoint security) และการบริหารตรวจจับความเสี่ยง (risk remediation) เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสัมมนาฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.secutechthailand.com หรือติดต่อบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด เลขที่ 976/16 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2664 6488

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป