สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561” (National Science and Technology Fair 2018) ระหว่างวันที่ 16 -26 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เน้นวิทย์สร้างคนนำด้วยธีม “FabLand : ดินแดนแห่งการเรียนรู้” เพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจ และให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่มีความศักยภาพเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมที่จะเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น

 

- เพาเวอร์บอล (Power Ball) "ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา" เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มวิจัยเอ็มเทคได้พัฒนาขึ้นให้กับกำลังพลทหาร เพื่อช่วยลดน้ำหนักของเสบียงอาหาร  (ปกติเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือ Meals, Ready-to-Eat) ทำให้มีน้ำหนักเหลือให้พกอุปกรณ์อื่นๆ  ในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลทหาร โดยอาหารพลังงานสูงแบบแท่งบรรจุห่อสำหรับพกพา (Power Bar) ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต (ข้าวพอง) โปรตีน (ถั่วลิสง กุนเชียง) ไขมัน (น้ำมันพืช งาขาว) ตัวเชื่อมประสาน (แป้ง น้ำตาลทราย)  น้องๆ จะได้ทำขนมสุดฮิต เรียกว่า Power Ball หรือ Energy Ball ที่ให้ประโยชน์และให้พลังงานสูง อิ่มสบาย อยู่ท้องนาน เหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพ พกพาง่าย ทานก่อนหรือหลัง

 

- เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ไปกับ MuseumPool เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างต้นแบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน โดยใช้เยาวชนเป็นสื่อกลาง ธนาคารแห่งชีวิต (National Biobank) ให้ความรู้เกี่ยวกับ National Biobank ดำเนินกิจกรรมโดยให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4  กลุ่ม โดยจะให้น้อง ๆ จัดจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติ และการนำไปใช้ประโยชน์

 

- รถรางหรรษา เป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้ทดลองประกอบรถ โดยตัวรถทำจากไม้ และประกอบเป็นรถที่จะวิ่งจากรางที่ประกอบขึ้นมา โดยเปิดกิจกรรมเป็นรอบๆ

 

- Fabrication Lab จัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ใน Fabrication Lab รวมไปถึงผลงานจากเครื่องมือที่ใช้ใน Fabrication Lab นั้น โดยจะจัดให้น้อง ๆ ได้เห็นเครื่องมือและการทำงานบางส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดเตรียมเสากั้นสำหรับป้องกันการเข้าไปหยิบจับด้วย

 


- Workshop KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซ็นเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยจะมีบอร์ด kidbright ให้ได้ทดลองต่อวงจรและทดลองใช้ชุดคำสั่งในการสั่งการ รวมถึงทดลองเล่น

- รถฟอร์มูล่าวันจากลาดกระบัง จัดแสดงรถฟอร์มูล่าวันจาก สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะนำมาให้น้องได้ชมและทดลองสัมผัสและทดลองนั่ง นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามประสบการณ์ต่างๆ จากนักศึกษาเจ้าของผลงาน

- ศูนย์หนังสือ สวทช. จำหน่ายหนังสือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป