สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ! ในหลักสูตร “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสูมาตรฐานสากลสำหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ไทยและเกษตรกร ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนด้วยมาตรฐาน ThaiGAP ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา รับจำนวนจำกัด 50 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครฟรีได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2561

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป