ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing : หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ”

โดยถ่ายภาพร่วมกับ นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจำนวน 68 คน จาก 26 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฯ นี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ (IDC RoBoCon 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ยังเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรของไทยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดภายใต้กติกาเดียวกันและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจและมาร่วมเชียร์เยาวชนไทยได้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 23 มิถุนายน ศกนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา น้องๆ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเอ็มเทค เพื่อได้สัมผัสการทำงานจริง และได้ฟังความรู้จากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณวรรณงาม วีระผาสุก ผู้จัดการ งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักกล่าวต้อนรับ  ห้องปฏิบัติการที่เข้าชม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ  ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ และงานทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์  มี ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ, ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ, คุณจิรเดช นาคเงินทอง, คุณธนภัทร ศรีโมรา และคุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป