28 มีนาคม 2561  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดตัวหนังสือ “สปาร์คส์ฟรอมเดอะสปิริต (Sparks from the Spirit)” ซึ่งเขียนโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการจุดประกาย ทางจิตวิญญาณด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนและทุกสาขาอาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน มีออกจำหน่ายออนไลน์แล้วทั่วโลก ทั้งนี้มีทูตและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนังสือนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประกายที่มาจากวิญญาณ  วิญญาณในที่นี้ คือ วิญญาณของวิทยาศาสตร์ซึ่งมีสิงสู่อยู่ในตัวคนทุกคน ไม่มากก็น้อย วิญญาณนี้ส่องประกายออกมา เป็นเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลให้สังคมเกิดการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าขายและด้านอื่นๆ  หนังสือนี้มีแนวคิดว่าวิทยาศาสตร์นอกจากจะนำไปสู่สินค้าและบริการสมัยใหม่แล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายของชาวโลกที่สหประชาชาติระบุว่าควรบรรลุให้ได้ภายใน ค.ศ.2030

โดยจะต้องมีความร่วมมือกับผู้บริหารนโยบาย ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปด้วย นอกจากประกายที่ส่องมายังการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ยังมีประกายที่ส่งผลมายังคนยากจน ส่งมายังการศึกษา รวมทั้งภัยและความเสี่ยงอันอาจเกิดจากประกายที่ไม่คาดคิดมาก่อนอีกด้วย โดยหนังสือดังกล่าวเขียนให้อ่านง่ายๆ เนื้อหาไม่หนัก มีภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

 

สำหรับหนังสือ “Sparks from the Spirit” ได้การต้อนรับอย่างดีจากบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เช่น โมฮัมเม็ด เอลบาราเดย์ อดีตรองประธานาธิบดีอียิปต์ ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ท่านเซอร์ กัส นอสซัล อดีตประธานบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลีย และคุณมีชัย วีระไวทยะ นักพัฒนาระดับโลก “ส่วนใหญ่แล้ว เราจะพบว่าผู้เขียนหนังสือในแนวกว้างเช่นนี้ได้มีจำนวนน้อย และมักจะเป็นคนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว” ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศท่านหนึ่งได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับหนังสือนี้ “ข้อคิดเห็นจากประเทศไทยต่อชาวโลกจึงเป็นที่น่าสนใจ ในฐานะที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้เกิดกำลังใจว่าเราจะไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง” เป็นหนังสือที่ชาวไทยทุกคนน่าที่จะต้องหามาอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศเราให้มีความยั่งยืนและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำทางในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ดังและ ผู้เขียนหนังสือสปาร์คส์ฟรอมเดอะสปิริต (Sparks from the Spirit)  กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวเขียนขึ้น เพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่าวิญญาณของความรู้และวิญญาณของวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไร และส่งผลอย่างไรออกมาเป็นประกายที่จะให้ชาวโลกได้ผลประโยชน์ โดยเขียนจากมุมมองของคนที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาคือประเทศไทย เพราะหนังสือแบบนี้จะมีน้อยและหวังว่าคนไทยและชาวโลกจะร่วมกันอ่าน

 

ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะบอกว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวคนทุกคน เป็นความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ทำให้เรามีการค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย เมื่อมาร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม ก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างยั่งยืน ที่ชาวโลกกำลังมองหาได้ในที่สุด ซึ่งหากจะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ภายใน 10 กว่าปีข้างหน้า จะต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างประกายจากตรงนี้ ทั้งนี้หนังสือดังกล่าว เหมาะกับทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่จะอ่านเพื่อเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในห้องแล็บเท่านั้น แต่ส่งออกไปยังสังคมเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ www.crcpress.com (ระบุ Promo Code PAN01 จะได้ลด 20% จากราคาปก) หรือ www.amazon.com และ www.panstanford.com

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป