สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 ชิงเงินทุนพัฒนาโครงงาน พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยานศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีสาขาของโครงงานดังนี้
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาคณิตศาสตร์
3. สาขาเคมี
4. สาขาชีววิทยา
5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
6. สาขาวัสดุศาสตร์
7. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสม้คร พร้อมลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560

ติดตามข้อมูลและกำหนดการโครงการได้ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงาน
1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการศึกษาให้เรียบร้อย ที่ www.nectec.or.th/sims/login
2. เฉพาะหัวหน้าโครงงานลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน เลือกชื่อสมาชิกในทีมเข้ากลุ่ม พร้อมกรอกบทคัดย่อ และให้ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หัวหน้าโครงงาน upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงานในระบบ
4. ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน มาที่ศูนย์ประสางานโครงงาน YSC ภูมิภาคที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
หมายเหตุ
หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ผู้สมัครสามารถแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และ e mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถาม
โครงการ YSC ฝ่ายพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 (สุนทรี)
e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป