สวทช. โดย ฝ่ายการตลาด และสถาบันวิทยาการ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ญี่ปุ่นกำลังทำอะไรอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้า” ในงาน Thailand Industry Expo 2017 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยท่านจะได้รับฟังการเสวนาประสบการณ์ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งกลับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการวิจัย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.nstdaacademy.com/evv ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81891-5 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป