3 กรกฎาคม2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform- JASTIP จัดประชุม 4th JASTIP Symposiumภายใต้หัวข้อ “Biomass to Energy, Chemicals and Functional Materials” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุม หลังจากนั้นได้นำคณะ ประกอบด้วย ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) H.E. Shiro Sadoshima Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand Dr.Ir. Bambang Sunarko, Director, research Center for Biotechnology, LIPI และ Mr. Osamu Kobayashi Director, Department of International Affairs ,JST เข้าเยี่ยมชมภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นประชาคมวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สำหรับหน่วยงานที่คณะเข้าเยี่ยมชม อาทิ Polyplastic ASEAN Technical Solution Center, KEIHIN Asia Bangkok R&D, Tokyo Tech Office, e-ASIA Secretariat Office, JASTIP Office รวมทั้งเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมนี้ ภายใต้โครงการ JASTIP ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อวิจัยร่วมกัน ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (energy & environment) 2.ด้านวัตถุดิบชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ (bioresources & biodiversity ) และด้านการป้องกันภัยพิบัติ (disaster prevention) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันที่ 4 กรกฎาคม จะมีการแนะนำหน่วยงานด้านการให้ทุนวิจัยจากญี่ปุ่น เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจรับฟังและนำเสนอขอทุนในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานผู้ให้ทุนของญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำ อาทิ NEDO จากกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น Japan Science and Technology Agency (JST), AUN-SEED-Net และ SATREPS เป็นต้น

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป